Времено преустановяваме обработката на поръчки!

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА АЛИКОД ЕООД

Ние, в „Аликод” ЕООД знаем колко е важна поверителността на данните, които Вие – нашите клиенти, партньори и сътрудници ни предоставяте, поради което се отнасяме към тяхното събиране, съхранение и обработка с цялата отговорност, която произтича от приложимото законодателство и от амбицията и желанието ни да получим и съхраним Вашето доверие.

От 25 май 2018 г. е в сила нов Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) – Регламент (ЕС) 2016/679. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. В качеството си на администратор на лични данни, „АЛИКОД” ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услуги, обработва ги и ги съхранява отговорно и законосъобразно.

Тази Политика за поверителност (конфиденциалност) е приета и се публикува в изпълнение на задължението ни да обработване личните данни при съблюдаване на принципите за прозрачност и добросъвестност. Тя описва целите, за които събираме от Вас информация и данни, начина по който ги обработваме, сроковете в които ги съхраняваме, изпълнението на останалите изисквания и наши задължения, произтичащи от приложимото за защитата на данните законодателство, както и произтичащите от тези наши отношения Ваши права.

Приемайки нашата Политика за поверителност, Вие се съгласявате и приемате използването на Вашата лична информация, както е описано в този документ. Ще обработваме всякаква предоставена или съхранявана лична информация, свързана с Вас, по начина, който е изложен в тази Политика за поверителност.

Кои сме ние?
Когато в тази Политика за поверителност се споменава „дружеството”, „ние”, „нашата” или „нас”, това се отнася за:

Информация за администратора на лични данни:

Наименование:

АЛИКОД” ЕООД

ЕИК:

205568795

Седалище и адрес на управление:

с. Църква, общ. Балчик, ул. Първа 12

Адрес за упражняване на дейността:

гр.Варна, ж.к. Младост

Данни за кореспонденция с нас:

с. Църква, общ. Балчик, ул. Първа 12

E-mail:

sales@gifthits.com

Телефон:


 

Информация за компетентния Надзорен орган в Република България:

Наименование:

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:

гр.София, 1592, бул.”Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция:

гр.София, 1592, бул.”Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:

+ 359 2 915 3 518

E-mail:

kzld@government.bg
kzld@cpdp.bg

Уеб сайт:

https://www.cpdp.bg

 1. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

„Аликод” ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за следните цели:

 • създаване на потребителски профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
 • индивидуализацията Ви като страна по договор за поръчка / доставка;
 • регистрация на участник в събитие, организирано от „Аликод” ЕООД;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на сайта;
 • подобряване и индивидуализиране на услугите ни, чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

„Аликод” ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
 • отчетност.
 1. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите Лични Данни са защитени не само от всеотдайността на служителите и високите стандарти на „Аликод” ЕООД, а и от закона. Съгласно приложимото законодателство, ние можем да обработваме Вашите лични данни, само ако има истинска причина за това, а тази причини може да бъде поне една от следните:

 • да изпълним договор между нас и Вас;
 • имаме правно задължение;
 • ако Вие сте дали съгласието си за обработка;
 • ако е в наш легитимен интерес;
 • ако е в обществен интерес;
 • ако е във Ваш жизнен интерес;

Когато имаме търговски или бизнес причини да обработваме Вашите лични данни, това се определя като легитимен интерес. При наличие на наш легитимен интерес, Вашите лични данни все още са защитени и ние не трябва да ги обработваме по начин, който би бил несправедлив за Вас или Вашите интереси. Ако причината да обработваме Вашите лични данни е легитимен интерес, ние ще Ви информираме, че правим това, както и какви са нашите легитимни интереси и ще Ви предоставим метод за отправяне на запитвания или възражения, ако имате такива. Въпреки това, убедителни основания за обработване на такава информация може да имат превес над правото Ви за възражение.

 1. КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА „АЛИКОД” ЕООД?

При използване на уеб сайта gifthits.com, дружеството може да събира и обработва предоставените от Вас данни за име и електронен адрес чрез наличната контактна форма и евентуалният Ви профил в тези сайтове.

При поръчка на наши продукти и/или услуги от онлайн магазина ни gifthits.com, се налага да Ви бъде поискана и обработена допълнителна лична информация с цел изпълнение на подадените заявки/поръчки и осъществяване на връзка с Вас.

„Аликод” ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с направени поръчки или използвана услуга.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до отправени запитвания, изпълнението на направена поръчка, промени в услугите и други.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават такава информация;

„Аликод” ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща)
  • Цел, за която се събират данните:
   • За регистрация на потребител и създаване на потребителски профил;
   • За отговор на запитвания, направени през различните канали за комуникация: контактни форми в сайтовете ни, социални мрежи, по телефон, при директна среща в офисите;
   • За осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
  • Основание за обработка на личните Ви данни – Приемането от Ваша страна на Общите условия и регистрация в уеб сайта.
 • При регистрация и при извършване на поръчка чрез онлайн магазина, ние събираме от Вас допълнителна информация за адрес, телефон за връзка и друго при необходимост.
  • Цел, за която се събират данните:
   • За доставка на заявените от Вас поръчки;
   • За издаване на фактури;
   • За управление на направените от Вас поръчки в електронния ни магазин: gifthits.com;
   • За управление на направените от Вас поръчки в онлайн системата: gifthits.com;
   • За получаване на фирмени печати.
  • Основание за обработване - Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна, както и за изпълнение на законни изисквания към администратора.
 • Събиране и обработване на други данни:
  • Събираме и съхраняваме електронни файлове, когато същите са необходими за изпълнение на Вашите поръчки. Те могат да съдържат лични данни, в зависимост от спецификата на изделието (пример: визитни картички, грамоти/сертификати и др.);
  • Данни от лична карта се обработват на основание законови изисквания към администратора, но само в случаите, когато потребителят е заявил конкретна поръчка за изготвяне на фирмен печат.

„Аликод” ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

В случай, че имате въпроси относно събирането и обработването на Вашите данни, моля, не се колебайте да се свържете с нас чрез: sales@gifthits.com

 1. ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Аликод” ЕООД прилага адекватни технически и организационни мерки за обработка и защита на контролираните от нас данни от случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване, както и от неоторизиран достъп. С появата на нови технологии постоянно се подобряват и нашите процедури за защита на данните, които събираме.

 1. КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

„Аликод” ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профилите Ви в gifthits.com. След изтичането на този срок, „Аликод” ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

„Аликод” ЕООД ще Ви уведомява, за всеки случай, когато срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на дружеството или друго.

„Аликод” ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация. Така, например, направените от Вас поръчки в електронния магазин gifthits.com , се съхраняват в срок от 5 години след реализиране на поръчката съгласно изискванията на Закона за счетоводството, дори и в случаите на изтриване на Вашия профил.

Файловете, които събираме с цел изпълнение на поръчки се съхраняват в срок до 5 години след изпълнение на поръчката.

 1. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Аликод” ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез отправяне на искане за това в свободен текст. Ние може да поискаме да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви, Вашият профил ще стане неактивен.

Имате право на достъп до личните си данни. Вие имате право да изискате и получите от „Аликод” ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, както и подробна информация относно целите, основанията и начините на обработване на данните. „Аликод” ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Аликод” ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Имате право на коригиране на съхраняваните и обработвани от нас Ваши лични данни. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашият профил в gifthits.com, или чрез отправено до нас искане за това.

Имате право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). Вие можете да поискате от „Аликод” ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а дружеството има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите свое съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Аликод” ЕООД;

Ние не сме длъжни да изтрием личните Ви данни, ако ги съхраняваме и обработваме:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо нашето дружество или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане до „Аликод” ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

„Аликод” ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Имате право на ограничаване на обработването. Вие имате право да изискате от „Аликод” ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Аликод” ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „Аликод” ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Аликод” ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Имате право на преносимост на обработваните от нас Ваши лични данни. Вие можете по всяко време да поискате данните, които се съхраняват и обработват за Вас отправяйки искане до дружеството.

Имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването от „Аликод” ЕООД на лични данни, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вие имате права и във връзка със случаите на нарушение на сигурността на личните Ви данни.

Ако „Аликод” ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. Не сме длъжни да Ви уведомяваме, ако:

 • сме предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Редът за упражняване на правата Ви изисква да отправите писмено искане до „Аликод” ЕООД, на адреса на дружеството или по електронен път на имейл: sales@gifthits.com

Ние ще предоставим информация относно действията, предприети във връзка с искането, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ние ще Ви информираме за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочим и причините за забавянето.

„Аликод” ЕООД има готовност да Ви окаже съдействие и помощ при всеки случай, когато решите да упражните Вашите права.

В случай, че срещнете каквито и да било затруднения в упражняването на Вашите права или имате каквито и да било съмнения относно законосъобразността на обработването им от „Аликод” ЕООД, не се колебайте да се възползвате от правото си на жалба до надзорния орган, като използвате контактите на Комисията за защита на данните посочени по-горе в настоящия документ.

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

„Аликод” ЕООД може да предоставя личните данни на клиенти  на други партньорски компании, но само по силата на декларация за поверителност от тях, с която гарантират, че данните се съхраняват сигурно и обработват данните съгласно нормативните изисквания, както следва: доставчици на куриерски услуги, доставчици на маркетингови услуги, застрахователи, доставчици на плащане/банкиране или други услуги, доставяни от фирми, с които можем да развиваме съвместни програми за предлагане на пазара на нашите стоки и услуги.

Данните могат да се предоставят на държавни органи и/или органи на местното самоуправление, когато това произтича от законови изисквания спрямо „Аликод” ЕООД.

„Аликод” ЕООД не предоставя лични данни извън ЕС и на международни организации.

 1. ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТАЛНОСТ

„Аликод” ЕООД си запазва правото да актуализира, като изменя и допълва настоящата Политика за поверителност по всяко време. Всяко изменение ще се публикува в сайта, заедно със съобщение за извършената промяна и ще влиза в сила след публикуването.

Препоръчително е да проверявате периодично настоящата уеб страница за обновления.

Ако не намирате отговор на Ваш въпрос относно защитата на личните Ви данни в тази Политика за поверителност, не се колебайте да се свържете с нас: sales@gifthits.com